Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. A szabályzatról általánosságban

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználók által, a Weboldalon önkéntesen, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza a weboldal működtetésével és programjaival, konzultációkkal, egyéb szolgáltatásaival és a hírlevelek küldésével kapcsolatban.
Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „INFOTV.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „PTK.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „GRTV.”) rendelkezéseit.
 

2. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy Borsi Boglárka honlapjának látogatói által a weboldal használata során megadott és Borsi Boglárka (továbbiakban Szolgáltató / Adatkezelő) által kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat definiálja az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésének érdekében.
 

3. Változáskövetés

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://borsiboglarka.hu/bogi/Adatvedelmi-nyilatkozat_16 címen. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
 

4. Az adatkezelés

A www.borsiboglarka.hu weboldalon feltüntetett programokra, szolgáltatásokra való jelentkezéshez és a programokon való részvételhez kapcsolódó adatkezelés.
Adatkezelő különböző programokat, szolgáltatásokat, egyéni konzultációkra való jelentkezés lehetőségét biztosítja a www.borsiboglarka.hu weboldalon keresztül az érdeklődők számára. A jelentkezés és az ÁSZF elfogadását követően az érdeklődő magánszemélyek (felhasználó) jogosultak a programokon, konzultáción való részvételre, az egyéb szolgáltatások igénybevételére.
Az adatkezelési cél elérése érdekében Adatkezelő az Ön következő adatait használja fel:
  • a programokra való jelentkezéshez és kapcsolattartáshoz szükséges, a felhasználó által jelentkezéskor megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, lakcím, számlázási adatok, fizetés módja, a program /konzultáció dátuma, személyes üzenet,
  • egyéni konzultációra való jelentkezéskor a felhasználó által megadott adatok: név, e-mail, telefonszám, személyes üzenet;
  • egyéb, felhasználó által a weboldalon keresztül (kapcsolat menü) vagy egyéb módon (pl. E-mailben, online csevegés, azonnali üzenetküldés, valamint az ezekhez tartozó metaadatok, pl. Az idő és dátum) megadott adatok: név, e-mail, megszólítás, személyes üzenet;
  • a programot követően önkéntesen megadott véleményben szereplő adatok.
Amennyiben adatait nem adja meg, a jelentkezést, részvételt, konzultációt, kapcsolatfelvételt nem tudjuk az Ön számára nyújtani. A jelentkezéshez kapcsolódó adatokat kizárólag akkor továbbítjuk az adott program, szolgáltatás lebonyolításába bevont más szolgáltató számára (pl. szálláshely), ha ez feltétlenül szükséges. Az adózási előírásokhoz kapcsolódó adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján program, egyéb szolgáltatás végét követő 8. év végéig tároljuk.
 

5. Általános rendelkezések

Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai, és fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
A Szolgáltató. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak.

Akik már jártak nálam:

"Bogi nagyon jól összpontosít, maximális odafigyeléssel dolgozik, ügyel a részletekre. A váratlan helyzeteket is türelemmel, szakmai hozzáértéssel kezeli és tele van pozitív, gyógyító energiával. A "szívvel-lélekkel kapcsolódás" kézzel fogható. Még biztosan fogunk találkozni."

Zoli
„Egy hely, ahol a test és a lélek együtt gyógyul. Szívből ajánlom, Bogi csodálatos!”

Erna
„Bogi gyógyító kezei és személyisége sok-sok szerda estémet aranyozta be. Külön öröm, hogy igény szerint az otthonomba jön, szuper masszázságyával, illatos olajokkal, lazító zenével. Köszönöm, hogy vagy nekünk.”

Klaudia - svéd masszázs
„Gyerekkori trauma, amit évtizedek óta cipelek, ezen technika segítségével oldódott meg, ki, ez érződött az elengedések során. Bogi kezelésein érződik, hogy teljes figyelmét, Szívét adja, s egy ilyen lelki blokkoldó technikánál ez a maximális biztonság érzését nyújtja, ami nagyon fontos. Szívből ajánlom, a világnak szüksége van az ilyen emberek érintésére.”

Betti - metamorf masszázs